Heron Live Hotel wspiera projekt FIO Małopolska Lokalnie – Południe.

29 października 2019 r. w Heron Live Hotel w Siennej w gm. Gródek nad Dunajcem odbyła się uroczysta Gala podsumowująca dwa lata realizacji projektu pn. FIO Małopolska Lokalnie – Południe. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Młodych Organizacji Pozarządowych, Lokalni Liderzy, Przedstawiciele Lokalnych Władz oraz Przedsiębiorcy. Podczas Gali dokonano podsumowania całego projektu, a także zaprezentowano wyniki plebiscytu na Najciekawszy ,,mikro-projekt”, który wdrażany był w 2019 roku w ramach projektu FIO Małopolska Lokalnie – Południe.

Szczególne podziękowania skierowano do  Firmy Wiśniowski za wsparcie w realizacji projektu. Na ręce Pani Krystyny Baran – Prezesa Zarządu Wiśniowski Sp. z o.o. S.K. – przekazano statuetkę Lidera NGO 2019.

Wydarzenie prowadził Wojciech Molendowicz – Redaktor Naczelny Dobrego Tygodnika Sądeckiego przy wsparciu Moniki Bochenek – Wiceprezesa Zarządu Fundacji Horyzont360 – jednego z operatorów projektu FIO Małopolska Lokalnie – Południe.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Programu FIO Małopolska Lokalnie – Południe.

* FIO – Fundusze Inwestycyjne Otwarte