Miło nam poinformować, że Fundacja Horyzont360 rozpoczęła realizację projektu Promocja przedsiębiorczości lokalnej LGD Korona Sądecka poprzez stworzenie filmu promocyjnego i platformy internetowej.

Projekt ma  na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie quizu internetowego promującego postawy proprzedsiębiorcze wśród dzieci i młodzieży a także promocję obszaru LGD jako miejsca przyjaznego przedsiębiorczości poprzez utworzenie filmu oraz platformy internetowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Objętego PROW 2014-2020

Planowane efekty:
1. Uruchomienie strony promującej przedsiębiorczość lokalną.
2. Stworzenie filmu promującego przedsiębiorczość lokalną.
3. Stworzenie quizu internetowego promującego postawy proprzedsiębiorcze dla dzieci i młodzieży.
4. Zakup gadżetów promujących lokalną przedsiębiorczość i obszar LGD Korona Sądecka.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 29230,00 PLN

Plakat Fundacja Horyzont360-