Łącznie 90 seniorów z Powiatu Nowosądeckiego bierze udział w projekcie „Aktywny Sądecki Senior” realizowanym przez Fundację Horyzont360 przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. To pierwsza taka inicjatywa skierowana do Seniorów realizowana przez Fundację Horyzont360.

W ramach projektu osoby w wieku 60+ biorą udział w wyjazdach rekreacyjnych na baseny termalne, zwiedzaniu krakowskich wystaw muzealnych czy uczestniczą w spektaklu teatralnym w  Krakowie.  Udział w projekcie jest bezpłatny, a całość kosztów pokrywana jest z projektu.

Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie Festiwal Integracyjny dla seniorów i ich rodzin, który odbędzie się w Heron Live Hotel w Siennej – Partnera projektu, podczas którego zapewnione będą zajęcia warsztatowe, konsultacje dietetyka oraz fizjoterapeuty.