odległość od Miasteczka Galicyjskiego około 3,8 km

Z Miasteczka Galicyjskiego kierujemy się w prawo dalej ulicą Lwowską drogą krajową 28, za stacją benzynową, boiskiem piłkarskim i sklepem znajduje się zjazd w lewo do miejscowości Piątkowa. Skręcamy i jedziemy za drogą główną około 3 km do pętli autobusowej. Następnie jedziemy jeszcze kilkanaście metrów prosto i przed mostkiem na drodze skręcamy w prawo w bramę na prywatną posesję obok znaku informującego o miodzie z własnej pasieki. Pasieka znajduje się za drugim domem, na miejscu można skosztować i kupić miód spadziowy i kwiatowy. W sezonie można pożuć świeży wosk pszczeli zawierający w sobie słodki miód. Dzieci są tym zachwycone. Jest to rodzinna pasieka przechodząca z pokolenia na pokolenie, a obecność tego rodzinnego hobby sięga kilkadziesiąt lat wstecz. Na początku hodowla odbywała się intuicyjnie, w miarę upływu czasu, doświadczenia i doszkalania właścicieli pasieka zaczęła się rozwijać. Obecnie liczy ponad 40 pni. Prowadzona jest w sposób tradycyjny, niekomercyjny i jest raczej hobby i relaksem niż środkiem zarobku. Ponieważ młode pokolenie też ma udział w rozwoju pasieki, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z właścicielem, można zorganizować zajęcia warsztatowe dla najmłodszych na drugiej pasiece znajdującej się nieco wyżej jadąc za drogą w kierunku lasu. Jest to nie lada atrakcja dla najmłodszych zwłaszcza możliwość zobaczenia z bliska pszczelej rodziny, trutnia, czy królowej.  W odpowiednim mini stroju pszczelarza, dzieci mogą zobaczyć z bliska jak wygląda ul pełen pszczół, mogą też samodzielnie wykonać świeczki z pachnącego wosku, czy pospacerować z rodzicami po lesie.

 

P SZCZELI RAJ APIARY in Piątkowa

From the Galician Town, turn right and continue down Lwowska street/trunk road no. 28. After you pass a petrol station, a football field, and a shop, you will see a turn left to the village of Piątkowa. Turn left and follow the main road for about 3 km to the bus terminus. Then continue straight ahead for about a dozen metres and before a little bridge, turn right through the gate into private property, next to a sign informing about honey from the owners’ apiary (“Miód z własnej pasieki”). The apiary is located behind the second house – visitors can taste and buy honeydew and flower honey. During the season, you can chew on beeswax with sweet honey inside. Children love it. This is a family apiary handed down from generation to generation, and this family hobby goes back several dozen years. Initially, the maintenance of bee colonies was intuitive, but with time came experience and knowledge, and the apiary began to grow. Currently, it includes more than 40 hives. It is maintained in a traditional, non-commercial manner, and rather as a hobby and a way to relax than a source of income. Because the young generation also participates in the development of the apiary, if you make an appointment with the owners in advance, by phone, they can organise workshops for children in the second apiary located a little higher if you follow the road towards the forest. It is quite an attraction for kids – particularly the opportunity to see a family of bees, a drone or a queen bee from up close.  Wearing mini beekeeper suits, children can see a hive full of bees in detail. They can also make candles from fragrant beeswax or take a walk in the forest with their parents.