odległość od Zapory około 5,3 km

Wracamy droga w kierunku Rożnowa i Dolnego Zamku, mijamy go dojeżdżając do rozwidlenia Witowice Dolne/ Kraków oraz Tropie- kierujemy się na Tropie za drogą główną aż do znaku Roztoka Brzeziny. Jedziemy za drogą, mijamy „Zajazd u Haliny”  i skręcamy za znakiem administracyjnym Roztoka-Brzeziny w pierwszą ulicę w prawo, przed sklepem „U Raka” ,następnie jedziemy około 800 m do znaku umiejscowionego po lewej stronie drogi z napisem OSADA MŁYŃSKA ROZTOKA-BRZEZINY 105 kierującego na miejsce. Docieramy do Osady Młyńskiej Pana Winiarskiego oraz jego gospodarstwa agroturystycznego. Miejsce to jest malownicze i spokojne, czas płynie tutaj inaczej. W ramach osady można zwiedzić muzeum młyńskie, czy uczestniczyć w warsztatach, każdy może zobaczyć jak wyglądała produkcja mąki.

 

Return, taking the road towards Rożnów and the Lower Castle, pass it and when you reach the Witowice Dolne/Kraków and Tropie fork – head towards Tropie following the main road to the Roztoka-Brzeziny sign. Continue down the road, pass the “Zajazd u Haliny” inn, and turn behind the Roztoka-Brzeziny administrative sign into the first street on the right, in front of the “U Raka” shop, then drive for about 800 m to the sign located on the left side of the road, directing you to your destination: OSADA MŁYŃSKA ROZTOKA-BRZEZINY 105. You will soon reach Mr Winiarski’s Mill Settlement and his agritourism farm. The place is very peaceful and picturesque, time goes by differently here. Within the settlement, you can see the mill museum and take part in workshops – everyone can see how flour is made.