Uchylamy rąbka tajemnicy o kolejnym wydarzeniu nad Rożnowskim…Nie, nie powiemy jeszcze co to będzie, mała podpowiedź poniżej…