W związku ze zmianami w zakresie przetwarzanie danych osobowych na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO informujemy:

Administratorem Danych Osobowych zgromadzanych w ramach działalności bloga roznowskiemarzen.pl jest:

Fundacja Horyzont360
Wielogłowy 153
33-311 Wielogłowy

Administrator będzie przetwarzać dane w celu zaprezentowania działalności Fundacji Horyzont360, informacji o działaniach i inicjatywach odbywających się nad Jeziorem Rożnowskim jak również  uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną. Każdy kogo dane osobowe przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Szczegółowe dane znajdują się na stronie https://www.fundacjahoryzont360.pl/polityka-prywatnosci