odległość od Zamku około 19,4  km

Wracamy na drogę główną i kierujemy się w stronę Łososiny Dolnej (droga powrotna). Mijamy Ujanowice, Żbikowice, we Wronowicach odbijamy na Tęgoborze. Jedziemy za drogą około 2,7 km ( mijamy Łyczankę), do rozjazdu w Świdniku, na którym jedziemy w prawo na Skrzętlę-Rojówkę. Stamtąd około 1,2 km za drogą, na rozwidleniu lekko skręcamy w prawo na Skrzętlę, a stąd już niecałe 3 km drogą (również przechodzącą przez las), do małego rozwidlenia, gdzie trzymamy się lewej strony. Potem kilometr prosto do małego rozwidlenia, na którym skręcamy w lewo, a stąd za drogą około 800 metrów trzymamy się prawej strony niedaleko znajduje się gospodarstwo Pana Pociechy.

Powierzchnia całkowita gospodarstwa ekologicznego Pana Krzysztofa  wynosi 6,7 ha. Gospodarstwo położone jest na wysokości około 700 m.n.p.m. Pan Pociecha chowa bydło i drób. Posiada też sady, ogrody warzywne i owocowe, a także pasiekę z własnoręcznie wykonanymi ulami. W przyszłości Pan Krzysztof planuję rozszerzyć działalność o agroturystykę. Mimo trudnego klimatu i położenia gospodarstwo rozwija się, a Pan Krzysztof samodzielnie dogląda swojego inwentarza.

 

ORGANIC FARM

Return to the main road and head towards Łososina Dolna (the road back). Drive through Ujanowice and Żbikowice, and in Wronowice, turn towards Tęgoborze. Follow the road for about 2.7 km (passing Łyczanka) up to the junction in Świdnik and turn right towards Skrzętla-Rojówka. From there, continue for about 1.2 km, turn slightly right towards Skrzętla at the fork, and from here follow the road (also crossing a forest) for 3 km to reach a small fork, then keep left. Next, straight ahead for a kilometre up to a fork, turn left, and continue down the road for about 800 metres, keeping right. Mr Pociecha’s farm is located nearby.

The total surface area of Mr Pociecha’s organic farm is 6.7 ha. The farm is located at an elevation of 700 m above sea level. Mr Pociecha keeps cattle and poultry. He also has orchards, vegetable and fruit gardens, and an apiary with beehives handmade by himself. In the future, Mr Pociecha plans to expand his activity by adding agritourism to his offer. In spite of the difficult climate and location, the farm is developing and Mr Pociecha looks after his livestock on his own.