odległość od  Winnicy około 17-18 km

Wracamy na skrzyżowanie w Tęgoborzy. Kierujemy się na Nowy Sącz drogą krajową nr 75. Mijamy Kurów i most, Wielogłowy. Dojeżdżamy do ronda, a na nim trzecim zjazdem na ul. Wincentego Witosa. Mijamy Państwową Straż Pożarną, jedziemy cały czas tą drogą (DK75). Na skrzyżowaniu ze światłami jedziemy prosto wzdłuż rzeki Kamienica. Na rozwidleniu skręcamy w prawo na most i prosto do świateł na których skręcimy w lewo. Mijamy cmentarz i jedziemy dalej ul. Lwowską  około 1,4 km. Tuż przed zjazdem z drogi po prawej stronie znajduje się znak „Muzeum Skansenowskie”, za nim skręcamy w pierwszy zjazd po prawej i jesteśmy na parkingu obiektu.

Z tego miejsca mamy do dyspozycji spacer po Sądeckim Parku Etnograficznym, który obejmuje obszar 20 ha i zawiera perły architektury drewnianej różnych grup etnograficznych Sądecczyzny. Są chałupy, kościoły, dworki, zagrody. Jest to największy skansen w Małopolsce i jeden z większych w całym kraju. Obiekty wraz z ich wyposażeniem są w większości dostępne dla zwiedzających. Można poczuć się jak na sądeckiej wsi  XIX i początkach  XX wieku.

Drugim obiektem jest Miasteczko Galicyjskie. Dostępne są tutaj budowle końca XIX wieku. Znajduje się tutaj poczta, apteka, straż pożarna, krawiec, fryzjer, szewc, dentysta, fotograf, drukarnia i warsztat gancarski. Miasteczko żyje, po wcześniejszym umówieniu się można skorzystać m.in. z warsztatów Gancarskich czy drukarskich. Na miejscu można wynająć przewodnika zarówno po Skansenie jak i po Miasteczku. Obiekt jest bardzo duży, warto zarezerwować na niego kilka godzin. Na terenie miasteczka znajduje się Gospoda Galicyjska serwująca specjały galicyjskie ale i nie tylko.

 

GALICIAN TOWN

Return to the junction in Tęgoborze. Head towards Nowy Sącz, down the trunk road no. 75. Drive through Kurów and its bridge, and Wielogłowy. You will reach a roundabout – leave it using the third exit to Wincentego Witosa street. Pass a fire station and continue down the road (DK75). At the junction with traffic lights, go straight along the Łubinka River. At the fork, turn right and drive across the bridge, then continue to the traffic lights and turn left. Pass a cemetery and continue along Lwowska street for about 1.4 km. Right before the turn from the main road, there is a “Muzeum Skansenowskie” (“Open-Air Ethnographic Museum”) sign – turn right just behind it and you will get to the museum’s car park.

From here, you can take a walk around the Nowy Sącz Ethnographic Park, which covers a surface area of 20 ha and exhibits gems of wooden architecture of various ethnographic groups from the Nowy Sącz region. There are peasant cottages, manor houses, and homesteads. It is the largest open-air ethnographic museum in the Małopolska (Lesser Poland) region and one of the bigger ones in the country. Most of the buildings with all their furnishings are open to visitors. Walking inside, you can experience the atmosphere of the local villages of the 19th and early 20th centuries.

The second part of the museum complex is the Galician Town. Buildings from the late 19th century are exhibited here. Visitors can see the post office, pharmacy, fire station, tailor shop, hairdresser’s salon, dentist’s office, photography studio, print shop, and pottery workshop. The town is alive – if you make an appointment, you can take part in pottery or printing workshops. Visitors can also buy a guided tour of both the Open-Air Ethnographic Museum and the Galician Town. The entire complex is very large, so it is worth setting aside a few hours to see it. In the Galician Town, there is an inn called Gospoda Galicyjska (Galician Inn), offering Galician specialties and other tasty dishes.