22 września br. w Marina Art Gallery w Heron Live Hotel odbędzie się wernisaż malarstwa Michała Liszki! 

Artysta malarz. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Malarskim. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych. Jest członkiem komisji sympozjum międzynarodowego zorganizowanym przez uczelnie artystyczne. Organizator sympozjów i spotkań sztuki. Edukator. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Inicjator wielu wystaw i wydarzeń artystycznych. Artysta bierze czynny udział w akcjach charytatywnych. Podczas jednej z nich” Smaki Nieba i Ziemi” Jego obraz WRZESIEŃ został wylicytowany na 16 tyś. zł., a dochód został przekazany na chore i niepełnosprawne dzieci pozostające pod opieką fundacji Między Niebem a Ziemią. 

Jest właścicielem Liszka ART Gallery. Prowadzi comiesięczny cykl wystaw w Marina ART Gallery w Heron Live Hotel, który położony jest nad Rożnowskim Jeziorem Marzeń. I tak oto w galerii mogliśmy podziwiać dzieła polskich i zagranicznych twórców, m.in. Anny Tokarskiej, Małgorzaty Olesińskiej – Krupy, Krzysztofa Bojarczuka, Michała Jasiewicza, Magdaleny Gawęckiej i wielu innych.

Wystawę Michała Liszki będzie można oglądać do 25 października br.  

Wstęp jest bezpłatny!