Z  Zamku Zawiszy kierujemy sie dalej za drogą około 1,7 km przez malowniczy las w kierunku Zapory w Rożnowie. Powstała ona w odpowiedzi na wielką powódź z 1934 roku, kiedy to Dunajec spustoszył Małopolskę. Prace budowlane ruszyły w latach 1936-1937 z przerwami związanymi z II Wojną Światową. W roku 1944 członkowie Wermachtu zaczęli przygotować plan wysadzenia zapory, jednak ze względu na zbliżające się wojska Armii Czerwonej ich zamiar skończył się na zatopieniu turbin, które kilkanaście godzin później zostały wyłowione przez pracowników, zamontowane, a zapora mogła dalej funkcjonować.

Zapora w Rożnowie powstała w miejscu, gdzie koryto Dunajca było stosunkowo wąskie, występowały tutaj liczne wystające skały, które w czasach, gdy Dunajec pełnił rolę transportową, powodowały wypadki łodzi i tratw. Te właśnie wystające skały stanowić miały pozostałości po Diablim Moście- według legendy w tym miejscu chłop spotkał diabła, z którym założył się, że ten nie przejdzie suchą nogą na drugą stronę rzeki. Diabeł podjął wyzwanie a, dzięki swoim mocom był pewny zwycięstwa. Chłop jednak był cwany i postawił warunek, że diabeł musi uczynić to w jedną noc. Czart zatem wpadł na pomysł że przechytrzy chłopa i wybuduje most. Zaczął więc ciskać w koryto Dunajca ogromne kamienie z pobliskich skał i wzgórz. Tuż przed świtem diabeł miał wrzucić ostatni kamień i przejść suchą nogą przez most. O tej samem porze chłop wyszedł pasać krowy, ujrzawszy, że diabeł nadlatuje z ostatnim kamieniem zaśpiewał „Zawitaj ranna jutrzenko”, czart zawisnął w locie i upuścił kamień niszcząc całą swoją dotychczasową pracę. Chłop wygrał zakład, a po moście pozostały ruiny w postaci wystających skał, które utrudniały żeglugę. Ciekawostką jest też fakt, że ze z uwagi na tę legendę Zaporę Rożnowską nazywa się czasem Diabelskim Mostem.

Przy Zaporze można popływać statkami, rowerkami wodnymi, a także spacerować czy zjeść dobrze przyrządzoną rybę w smażalni. Nie ma możliwości przejścia na drugą stronę Zapory, nie stanowi ona skrótu, a droga jest ogrodzona i stanowi przejście służbowe dla pracowników elektrowni.

From the Zawisza Castle, follow the road further through a scenic forest for about 1.7 km, heading towards the Rożnów Dam. It was built in response to the great flood of 1934, when the Dunajec ravaged the Małopolska (Lesser Poland) region. The construction work began in the years 1936-1937 and continued with interruptions caused by World War II. In 1944, members of Wehrmacht started preparing a plan to blow up the dam, but because of the approaching Red Army, their plan ended with sinking the turbines, which were recovered by the workers and installed back about a dozen hours later, and the dam could operate again.

         The Rożnów Dam was constructed in a place, where the channel of the Dunajec was relatively narrow and there were numerous jutting rocks, which caused boat and raft accidents when the Dunajec used to serve as a transport route. These jutting rocks were allegedly the remains of Diabli Most (Devil’s Bridge) – according to the legend, this was a place where a peasant met the devil, whom he bet that he will not be able to cross the river dry-shod. The devil took up the challenge, certain he would win thanks to his powers. Yet the peasant was cunning and made a condition that the devil has to do it in one night. The devil hit on an idea that he will outsmart the peasant and build a bridge. And so he began to throw huge rocks from the nearby crags and hills into the channel of the Dunajec. Right before dawn, he was just about to throw the last rock and cross the river dry-shod. At the same time, the peasant went out to take his cows to graze and, having noticed the devil flying with the last rock, he sang “Be Greeted Thou Morning Star”. The devil stopped in mid-air and dropped the rock, destroying all of his work. The peasant won the bet and only ruins in the form of jutting rocks, hindering navigation, were left from the bridge. What is interesting here is the fact that because of this legend, the Rożnów Dam is sometimes called the Devil’s Bridge.

The area next to the Dam offers boat cruises, pedal boat rental, walking paths, and bars serving fresh fried fish. It is impossible to cross the Dam, it is not a shortcut, and the road is fenced and constitutes a restricted area solely for the power station employees.